Ôn lại từ Bài 37 đến Bài 46: thời tương lai; hành động thường xảy ra; mô tả đồ vật; người và nơi chốn; thể chủ động và bị động; nói về thời quá khứ; câu trực tiếp và gián tiếp; thể giả định.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

      http://english07.com/english-GT/everyday-english/file/www.nhanxet.net/test_mp3/22_2.mp3

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here