Tienganhonline.net: Cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 13 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

 

      http://english07.com/english-GT/everyday-english/file//www.nhanxet.net/test_mp3/13_2.mp3

 

Part 1 – THE DIALOGUE (đối thoại)

Hôm nay, Rosie và Terry giúp chúng ta để mô tả vật dụng hằng ngày. Để hỏi về một vật, chúng ta có thể hỏi như sau:

• How big is it?

• What size is it?

• What shape is it?

• How heavy is it?

• What colour is it?

• What’s it made of?

• What’s it used for?

Trong bài trên BayVút, bạn sẽ nghe một vài vật được mô tả như:

• a round, blue and white china bowl.

• a very big multi-cloured plastic shopping bag.

• a small brown leather handbag.

• a lovely big glass salad bowl.

• a useful new recipe book.

Part 2 – VOCABULARY (từ vựng)

a beetle

con bọ hung

a brick house

nhà xây bằng gạch

a china bowl

cái bát sứ

a desk lamp

đèn bàn

an envelope

cái phong bì

a glass salad bowl

bát to bằng thủy tinh dùng để đựng rau sống

a plastic cassette

băng cassette

a leather handbag

túi xách bằng da

a metal watch

đồng hồ bằng kim loại

a mineral

khoáng vật, khoáng chất

a newspaper

tờ báo

a sharp knife

con dao sắc

a silk shirt

tấm áo lụa

a soccer ball

quả bóng đá

a sweet juicy pineapple

quả dứa mọng ngọt

a travel book

cuốn sách nói về du lịch

a useful recipe book

cuốn sách dạy cách nấu ăn

to be alive

còn sống

to bark

chó sủa

to miaow

mèo kêu

Part 3 – LESSON: describing objects (mô tả đồ vật)

Khi mô tả đồ vật, chúng ta có thể dựa vào kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cũng như cấu tạo và công dụng. Để mô tả chúng ta cần dùng tính từ (để mô tả) trước danh từ. Mặc dù chúng ta ít khi dùng hơn hai hoặc ba tính từ trước danh từ, trong văn viết cũng như văn nói, chúng ta cũng cần biết sắp xếp chúng theo thứ tự sau:

1. number

2. opinion

3. size

4. shape

5. colour

6. nationality

7. material

8. noun used as an adjective

1. số thứ tự

2. ý kiến

3. kích thước

4. hình dạng

5. màu sắc

6. nguồn gốc

7. vật liệu

8. danh từ dùng như tính từ

Những câu tiếng Anh sau đây sẽ làm rõ nghĩa hơn:

I have two beautiful, old, wooden chairs.

(number, opinion, age, material)

Tôi có hai cái ghế gỗ cũ, rất đẹp.

They have two incredible, up-to-date,

Japanese computers.

(number, opinion, age, nationality)

Họ có hai máy vi tính rất lạ thường kiểu mới nhất của Nhật.

I like pretty, pink, silk shirts.

(opinion, colour, meterial)

Tôi thích áo lụa đẹp màu hồng.

Nếu các bạn nhớ những điểm như kích thước, thời gian, màu sắc và nguồn gốc, các bạn có thể đặt được hầu hết các tính từ ở đúng vị trí. Khi dùng hơn hai tính từ, chúng ta phải dùng dấu phẩy để ngắt câu, nhưng, nếu dùng hai màu sắc chúng ta có thể nối bằng chữ ‘and’. Thí dụ:

She has a new, blue and white hat. Cô ta có cái mũ mới màu xanh và trắng.

Nếu tên của một vật đã dùng rồi, chúng ta có thể nối hai tính từ sau cùng bằng ‘and’:

My car is big, red and fast. Xe của tôi lớn, màu đỏ và chạy rất nhanh.

Part 4 – PRONUNCIATION (cách phát âm)

Khi người ta trả lời một câu hỏi gồm hai phần, họ sẽ cao giọng ở câu đầu và xuống giọng ở câu cuối:

Are you going to buy a pink blouseor a red one?

Cô sẽ mua cái áo mầu hồng hay mầu đỏ?

Hãy luyện tập những câu hỏi sau với âm điệu chính xác:

1. Was it the small black dog or the small brown dog that bit you?

2. Do you prefer the old wooden chair or the more modern, plastic one?

3. Does Mary come from Australia or England?

4. Is the pineapple sour or sweet and juicy?

Part 5 – PRACTICE (luyện tập)

Hãy sắp xếp lại những từ sau cho đúng vị trí:

1. a hat: soft, felt, black

2. a pencil: lead, red, long

3. a bowl: round, large, striped, blue

4. a car: new, expensive, German

5. a bicycle: old, /broken, rusty

Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Episode 13:

Diana Cotton phoned me at the hotel the next day, and said that she would come to Melbourne as soon as possible.

‘Good,’ I said. ‘Let me know the flight number and I’ll meet you at the airport.’ Diana asked me to make a booking for her at the hotel, but I said, ‘My wife and I would like you to stay with us.’ I hoped Judy wouldn’t mind too much, but I wanted to help.

Two days later, Diana arrived in Melbourne. I was not working that day, so I met her at the airport. I recognised her from Cotton’s photo. She was tall and fair, and very attractive.

When we got home, Judy showed her to her room, and made a cup of tea. Diana didn’t say very much, and as soon as she’d finished her tea, she said that she was going out.

‘Can I drive you?’ I asked, but she said that she’d hire a car. When she’d gone, I said to Judy, ‘She seems a nice young woman, doesn’t she? But Judy was not so sure.

‘I don’t like her,’ Judy said. ‘I don’t know why… but I don’t trust her.’ We didn’t see Diana very much during the next few days. She went out early in her small red car, and usually returned after dinner, and went straight to bed. She had no news of her father. Cotton’s black leather briefcase was still under the bed where I had put it two weeks before. I didn’t tell that to Diana. I don’t know why. Then, late one night, the phone rang. It was the police.

‘Detective Baker here. Richmond police,’ the man said. ‘Diana Cotton is staying with you, I believe. Is she there now?’

‘Yes,’ I replied. ‘But she’s asleep.’

‘Right,’ the detective went on. ‘We’ll be there in ten minutes. We have something to tell her.’

Kết thúc bài học.

>>> Mời các bạn xem tiếp Bài 40: Mô tả người

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here