Tienganh320.com: Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 3 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

      http://www.english07.com/english-GT/everyday-english/file/www.nhanxet.net/test_mp3/3_2.mp3

 

Part 1 – THE DIALOGUES (đối thoại)

Chị Pat làm việc ở bàn hướng dẫn khách hàng tại một trung tâm mua bán. Hàng ngày chị phải trả lời nhiều câu hỏi.

Dialogue 1:

MAN: Excuse me.

PAT: Hi.

PAT: Can you tell me where the telephones are please?

PAT: Sure. Keep walking straight ahead… on your left hand side there’re some telephones.

MAN: Up this way?

PAT: Yes, straight along there.

MAN: OK. Thanks.

Dialogue 2:

WOMAN: Hi, I’m trying to find the station.

PAT: Go down two levels, out on to King Street.

WOMAN: Is it very far?

PAT: It’s about two blocks up.

WOMAN: Oh, is it? All right. Thanks.

PAT: You’re welcome.

Dialogue 3:

MAN: Excuse me. D’you know where I can find the toilets?

PAT: Yes. Go down to the next level…

MAN: The next level?

PAT: Yes.

MAN: Right. No worries. Thanks.

Dialogue 4:

WOMAN: Excuse me. How do I find the book shop?

PAT: Go into the next building, down to level one and into Peters. They have books there.

WOMAN: Ahh. So I go down to level one.

PAT: Yes.

WOMAN: Fine. Thanks.

Part 2 – VOCABULARY (từ vựng)

a bank

ngân hàng

a book shop

cửa hàng bán sách

a chemist

cửa hàng dược phẩm

an escalator

cầu thang máy

a fruit shop

cửa hàng bán hoa quả

a jewellery shop

cửa hàng vàng bạc

a newsagent

quầy bán báo

a noodle shop

quán phở

a restaurant

nhà hàng

a shoe department

quầy bán giày

a station

nhà ga

a telephone

điện thoại

a toilet

nhà vệ sinh

…go down two levels…

…đi xuống hai tầng nữa

…go into the next building

…đi sang ngôi nhà cao tầng ở bên cạnh

…the next level

… tầng kế tiếp

…straight ahead

… cứ đi thẳng

…straight along there

dọc theo đường kia

…two blocks up

… qua hai dãy nhà

…up this way

… dọc theo đường này

You’re welcome

Không có chi, không dám

no worries

cứ yên tâm

Part 3 – LESSON: asking for directions (xin chỉ đường)

Để thể hiện thái độ lịch sự khi hỏi đường người lạ, chúng ta thường bắt đầu bằng câu ‘Excuse me’ rồi sau đó mới hỏi. Sau đây là bốn cách hỏi khác nhau tới nơi có điện thoại công cộng:

Can you tell me where the telephones are please?

Bạn có thể chỉ cho tôi biết nơi có điện thoại công cộng được không?

Do you know where I can find the telephones?

Bạn có biết nơi nào có điện thoại công cộng không?

How do I find the telephones? Làm thế nào tôi tìm được nơi có điện thoại công cộng nhỉ?

I’m trying to find the telephones. Tôi đang cố tìm nơi có điện thoại công cộng.

Giving directions (chỉ đường)

Tất nhiên, có nhiều cách chỉ đường khác nhau. Sau đây là những cách chỉ đường các bạn sẽ nghe ở trong bài học hôm nay:

Go down two levels. Đi xuống hai tầng nữa.

Go down to the next level. Đi xuống tầng dưới.

Go into the next building… down to level one… and into Peters.

Đi vào ngôi nhà cao tầng bên cạnh… xuống tầng hai… và vào quán sách Peters.

Keep walking straight ahead… on the left hand side there are some telephones.

Hãy đi thẳng… ở phía tay trái bạn có mấy cái máy điện thoại công cộng.

Part 4 – PRONUNCIATION (cách phát âm)

Ở trong một câu, bao giờ cũng có một số từ và một số âm tiết được đọc to và rõ hơn các từ và âm tiết khác. Trong tiếng Anh người ta nói là chúng được nhấn âm. Những từ và âm tiết không được nhấn thì thường được đọc lướt bằng âm /ə/ và âm này được gọi là ‘soa’. Các bạn luyện đọc các thành ngữ sau đây. Các bạn nhớ đọc các âm tiết được nhấn âm một cách rõ ràng, và đọc lướt các âm tiết không được nhấn âm.

on your left…

bên phiá tay trái của bạn…

straight along there…

dọc theo đường đó…

trying to find…

đang cố tìm…

Do you know…

Bạn có biết…

There are…

Có…

Part 5 – PRACTICE (luyện tập)

Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ sau đây. Các bạn đang đứng ở trước cửa chợ.

Exercise 1:

Bạn hãy hỏi đường tới:

a. the chemist

b. the noodle shop

c. the newsagent

d. the bank

Exercise 2:

Bạn hãy chỉ đường tới:

e. the fruit shop

a. the toilets

b. the telephones

f. the school

Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Vocabulary:

a coffee shop tiệm cà phê

to bandage băng bó

something fishy

Có chuyện gì bí hiểm, mờ ám, bất

thường.

Một thành ngữ thông tục

Episode 3:

It was a beautiful morning. I was standing at the front door of the hotel when Dr Cotton joined me. His arm was bandaged. His face was swollen. He looked very pale. ‘Morning, Dr Cotton,’ I said. ‘What’s happened to you?’ ‘It was an accident,’ Cotton replied. ‘I was crossing the road outside the lab. A car knocked me down. It didn’t stop.’

‘What bad luck,’ I said. ‘Do you think…’ But Cotton interrupted me.

‘Where’s that driver?’ He looked at his watch. ‘it’s eight o’clock. He should be here.’

‘Lovely day,’ I said. Cotton looked around the hotel grounds, which were bright with spring flowers. He sighted.

‘Yes, it is. And I don’t have time to enjoy it.’

‘You have an interesting job,’ I said. I hoped he would tell me about it, but he didn’t reply.

‘I mean, you travel a lot. That must be pretty exciting.’

‘A bit too exciting at times,’ Cotton said. I wondered whether he was referring to his accident. Was it an accident, I wondered.

‘Dangerous is it?’ I asked. Cotton hesitated, then he said, ‘Yes, I’m afraid it is dangerous. As a matter of fact I’m very worried. Perhaps I should go to the police’.

‘There’s a Police Station in the next block,’ I said. ‘It’s not far.’ Cotton thought for a moment and then he said. ‘No. It’ll be all right. I’m leaving tomorrow.’

A long white car pulled into the hotel driveway. ‘Hmm. About time,’ said Cotton.

I stepped forward to open the car door. The driver was looking straight ahead. He was small and red-faced, and he wore a cap. But I recognised him immediately. He was the man I had noticed before, watching Cotton’s movements from the coffee shop across the road. I watched thoughtfully as the car drove off. Something fishy was going on, and I didn’t like it.

Kết thúc bài học.

>>> Mời các bạn xem tiếp Bài 30: Yêu cầu một cách lịch sự

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here