Tienganhonline.net: Những thí dụ về sở hữu cách: hỏi về sở hữu chủ, về vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

      http://www.english07.com/english-GT/everyday-english/file/www.nhanxet.net/test_mp3/15.mp3

 

Part 1 – THE DIALOGUE (đối thoại)

Sau khi học 14 bài, chúng tôi hy vọng bây giờ các bạn có thể theo dõi các cuộc đối thoại trong loạt bài một cách dễ dàng mà không cần nhìn vào sách. Như vậy từ bài này trở đi, chỉ một phần của các bài đối thoại sẽ được in thành văn bản.

Dialogue 1:

Vào một buổi chiều Chủ nhật mưa tầm tã, hai đứa trẻ, Ben và Debi, không đi ra ngoài chơi được. Chúng phải chơi ở trong nhà và trêu nhau.

DEBBIE: It’s my book!

BEN: It’s not! It’s mine!

DEBBIE: It’s mine!

BEN: Ow… Mum! She hit me!

DEBBIE: I did not*. He took my book.

BEN: It’s not yours. It’s mine!

DEBBIE: Mum, it’s not his. It’s mine!

MOTHER: Stop it!

*Khi nói, người ta thường dùng I didn’t nhiều hơn là I did not. Khi dùng I did not lúc đó có nghĩa là chúng ta muốn nhấn mạnh ý phủ định và thường dùng khi bảo vệ ý kiến của chúng ta trong một cuộc tranh luận.

Dialogue 2:

Ben và Debbie quyết định chơi bóng bàn để giết thời giờ.

DEBBIE: Oh… 21-16. Your game.

BEN: You aren’t playing very well.

DEBBIE: My bat’s too light!

BEN: Try mine… it’s heavier

DEBBIE: OK. Oh yes, yours is heavier than mine.

BEN: I’ll try yours. Hmm, yes – it’s lighter.

DEBBIE: Another game?

BEN: OK. Whose serve is it?

DEBBIE: It’s mine. Ready?

Dialogue 3:

Tay cầm quyển truyện, bà mẹ bước vào phòng và hỏi hai đứa con xem quyển truyện ấy là của ai.

MOTHER: Ben, Debbie! Whose comic is this?

BEN: What’s that, Mum?

MOTHER: Whose comic is this?

BEN: It’s not mine!

MOTHER: Debbie, is this yours?

DEBBIE: No.

MOTHER: Well. Whose is it?

DEBBIE: Oh, it’s Robyn’s…

Part 2 – VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

a bat

cái vợt

a table tennis bat

cái vợt bóng bàn

a cat

con mèo

a classmate

bạn học

a colleague

bạn đồng nghiệp

a favourite (of mine)

một người bạn thân

Mum

mẹ (cách gọi thông tục)

a relative

họ hàng

a tune

giai điệu

belong to…

thuộc về ai?

hit

đánh trúng, bắn trúng

put

đặt, để

your game

bạn thắng ván này rồi

your point

điểm đó là của bạn

your serve

đến lượt bạn giao bóng

Whose serve is it?

Đến lượt ai giao bóng?

Ow!

Ôi đau (từ cảm thán)

What’s that?

I beg your pardon

Tôi không nghe rõ bạn nói gì.

Xin lỗi bạn nói gì ?

Heavy

nặng

Ben

tên thân mật của Benjamin 

Debbie

tên thân mật của Deborah 

Robyn

tên con gái

Robin

tên con trai

Part 3 – THE LESSON: possession (sở hữu cách)

Khi chúng ta muốn biết ai là chủ nhân của một vật gì, chúng ta hỏi:

Whose book is it/this?

Nếu như người được hỏi biết vật các bạn đề cập tới thì các bạn chỉ việc hỏi:

• Whose is it/this?

• Whose are they/these?

• Who does this (book) belong to?

• Who do these (books) belong to?

• Is this yours?

• Are these yours?

Nếu các bạn muốn nói cái này hoặc những cái này là của ai, các bạn có thể dùng bốn mẫu câu sau đây:

a) John owns that book.

b) It’s John’s book.

c) It’s John’s.

d) It belongs to John.

Bốn câu trên đều có nghĩa như nhau. Nhưng trong câu (a) động từ own sẽ không dùng khi danh từ chỉ người làm bổ ngữ trong câu. Trong câu (d) chủ ngữ là một từ chỉ vật chúng ta không nói người này thuộc quyền sở hữu của người kia. Động từ own nhấn mạnh nét nghĩa sở hữu. Nếu cả người và người nghe đều biết vật thể được đề cập tới là gì thì dùng mẫu câu (c). Xin các bạn lưu ý tới cách cấu tạo và sử dụng của các đại từ sở hữu ở trong các câu sau đây.

It’s my bike • It belongs to me

• It’s MINE

It’s your car • It belongs to you

• It’s YOURS

They’re his bats • They belong to him

• They’re HIS

It’s her car • It belongs to her

• It’s HERS

Hãy so sánh hai câu sau đây:

• It’s John’s back

• It’s the back of the chair.

Câu đầu tiên nói rõ một bộ phận hoặc sự vật thuộc quyền sở hữu của người. Câu thứ hai nói lên một phần, bộ phận của một vật hoặc sự vật nhất thiết phải dùng giới từ of. Sau đây thêm một vài ví dụ khác:

• That is my aunt’s house.

• That is my aunt’s.

Nhưng…

• That’s the end of the lane

• The girl’s desk

Nhưng…

• The height of the building

Trong tiếng Anh, mặc dù sở hữu cách được dùng ở một số trường hợp, nhưng chúng không chỉ sự sở hữu. Ví dụ như những câu sau đây:

Your serve. (đến lượt bạn giao bóng.)

Her point. (quả đó chị ấy được điểm.)

His bus. (xe ô tô anh ấy sẽ đi.)

Trong bài học, các bạn sẽ nghe hai câu có nghĩa khác nhau rất tế nhị:

She’s a friend of mine.

Cô ấy là một trong những bạn của con. (Con có nhiều bạn và bạn ấy là một trong những người bạn).

Thông thường các bạn nên áp dụng mẫu này.

She’s my friend.

Cô ấy là bạn của con.

Không những chỉ có nghĩa là bạn ấy là một người bạn bình thường mà còn có ý chỉ một người bạn thân nhất.

Part 4 – A RIDDLE (câu đố)

Các bạn hãy giải câu đố sau:

It belongs to you, it’s yours. But others use it more than you do?

What is it?

Cái gì thuộc về bạn, nó là của bạn nhưng người khác lại dùng nó nhiều hơn bạn?

Các bạn thử đoán xem đó là cái gì?

Kết thúc bài học.

>>> Mời các bạn xem tiếp Bài 16: Ôn tâp bài 10 – bài 15

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here