Tienganhonline.net: Những mẫu đối thoại trong một cửa hàng giữa người mua và người bán: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

      http://english07.com/english-GT/everyday-english/file/giaotrinh/everyday/12.mp3

 

Part 1 – THE DIALOGUE (đối thoại)

Tại cửa hàng hoa quả.

ASSISTANT: Is someone looking after you?

WOMAN: No. I’d like some apples, please… some of the green ones.

ASSISTANT: How many?

WOMAN: Oh, ten.

ASSISTANT: Ten for 90 cents. O.K?

WOMAN: O.K… and some bananas. How much are they?

ASSISTANT: $1 a kilo. How many would you like?

WOMAN: About six. Have you got any pineapples?

ASSISTANT: Um… no, we haven’t. We had a few last week, but there aren’t many pineapples at the moment.

WOMAN: Oh why?

ASSISTANT: The weather. There’s been too much rain. But we’ve got some nice oranges – plenty of juice in them.

Part 2 – VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

an apple

quả táo

a biscuit

bánh qui

Change

tiền thừa

the coffee*

cà phê

an escalator

cầu thang máy

the green ones

những quả táo xanh

the hardware department

cửa hàng ngũ kim

orange juice

nước cam

a pair of sandals

đôi dép

prawn chips

bánh phồng tôm

a pineapple

quả dứa

rain

mưa

the soap powder

xà phòng bột

the tea*

chè

Trong các cụm từ trên, quán từ xác định the được dùng để chỉ rõ vị trí bày bán cố định của các mặt hàng này tại cửa hàng. Các bạn sẽ thường nghe người mua hàng và bán hàng nói những câu sau đây:

• Are you right?

• Can I help you?

• May I help you?

• What can I do for you?

Ông/bà cần gì ạ?

I’d like to see…

Tôi muốn xem…

I’m after…

Tôi muốn mua…

Is someone looking after you?

Đã có ai phục vụ ông/bà chưa ạ ?

Is that all?

Ông/bà cần mua gì nữa không ạ?

Something/anything else?

Còn gì nữa không ạ?

$1 a kilo

Một cân một đô-la.

It’s in the next aisle

Dẫy bên cạnh.

It’s over there

Ở đàng kia.

Ten for 90 cents

10 quả táo giá 90 sen. (1 đô-la gồm 100

sen).

There’s plenty of…

Có rất nhiều…

Part 3 – THE LESSON (bài học)

1. Shopping – opening words (đi mua sắm – lời chào mời)

Khi các bạn đi mua hàng, người bán hàng bao giờ cũng mời chào và hỏi xem bạn cần mua gì. Sau đây là một số mẫu câu hỏi và trả lời giữa người bán hàng và mua hàng.

• Can I help you?

• May I help you?

Thanks. I’m looking for…

Is someone looking after you? No. I’d like to see…

Are you right? Mmm, I’m after some…

Nếu như các bạn cần sự giúp đỡ của người bán hàng, các bạn có thể nói:

• Can you help me?

• Have you got any…?

• Can you tell me where X is, please?

Khi các bạn mua xong hàng và trả tiền, người bán hàng có thể hỏi các bạn câu:

Is that all? Yes, thanks.

Is there something/anything* else? No, that’s all, thanks.

Nếu người bán hàng hỏi bạn câu: Is there anything else? Có nghĩa là họ muốn hỏi xem bạn có cần mua thêm gì nữa không. Nhưng nếu họ hỏi các bạn câu: Is there something else? Thì câu này có ý mời chào nhiều hơn là câu trước.

2. Prices (giá cả)

Tất nhiên đã đi mua hàng thì phải nói tới chuyện giá cả. Đề nghị các bạn xem lại bài đối thoại và xin các bạn lưu ý tới các câu:

• 10 for 90…

• A dollar a kilo ($1 per kg)

Có một số mặt hàng bán theo cái hoặc chiếc, và có mặt hàng bán theo kilo, cân, lạng. Ở một số cửa hàng, chẳng hạn như cửa hàng bách hóa, các bạn sẽ thường nghe đoạn hội thoại sau:

SHOPPER: How much are these sandals?

ASSISTANT: They’re $17.50

SHOPPER: O.K. I’ll have them. They’re nice.

ASSISTANT: And here’s your change – $2.50

Đố bạn người mua hàng đưa cho người bán hàng bao nhiêu tiền?

3. Quantities (số lượng)

Dĩ nhiên khi đi mua hàng, các bạn cũng sẽ gặp các danh từ đếm được và không đếm được.

COUNTABLES:

• Apples

• Biscuits

• Oranges

UNCOUNTABLES

• Coffee

• Orange juice

• Tea

Có hai điểm khác nhau lớn nhất giữa danh từ đếm được và không đếm được:

• Danh từ đếm được có thể được viết dưới dạng số ít hoặc số nhiều. Thí dụ:

• Here’s a biscuit

• Here are some biscuits

• Danh từ không đếm được chỉ được viết dưới một dạng duy nhất:

Here’s some tea.

• Tính từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được và không đếm được cũng khác nhau.

Thí dụ :

• There are only a few biscuits

• There’s only a little rice

• There’s only a bit of rice

• There isn’t much tea

• Have we got much coffee?

• There aren’t many oranges

• Have we got many bananas?

Chú ý:

Tính từ much không bao giờ được dùng ở trong câu khẳng định và tính từ many cũng ít khi được dùng ở trong câu khẳng định, mặc dù danh từ nó bổ nghĩa là danh từ đếm được hay không đếm được. Thay thế vào đó các bạn dùng cụm từ a lot of hoặc plenty of. Thí dụ :

• There‘s plenty of tea • There‘s a lot of tea

• There are plenty of biscuits • There‘s a lot of biscuits

Ones – từ này được dùng như một đại từ thay thế cho danh từ số nhiều khi được nhắc tới lần thứ hai. Thí dụ:

I’d like some apples… some of the green ones, please.

Part 4 – BACKGROUND (tư liệu)

Đi mua hàng ở Australia.
Mua hàng tại các siêu thị, khách hàng có thể tự chọn các mặt hàng bày ở trên giá. Phương thức bán hàng này cũng được áp dụng tại các cửa hàng bách hóa. Thế nhưng, ở một số cửa hàng, chẳng hạn như cửa hàng giầy, người mua hàng cần có sự giúp đỡ của người bán hàng. Hoa quả được bán ngay trong các siêu thị hay tại một số cửa hàng hoa quả. Ở Australia, khi người ta nói tầng một và tầng trệt, theo cách nói của người miền Bắc đó là tầng hai và tầng một. Song, với cách nói của người miền Nam thì hoàn toàn giống cách nói của người Úc. Ở các cửa hàng ở Australia, đặc biệt là các cửa hàng lớn, người bán hàng có thể hỏi khách hàng câu: Would you like to pay cash or put it on the account? Bởi vì một số khách mua hàng theo phương thức ghi sổ nợ, nếu họ có tài khoản tín dụng ở tại các cửa hàng.

Part 5 – KEY TO EXERCISES IN LESSON 10 (giải đáp cho các bài tập trong bài 10)

Exercise 1:

30,000 thirty thousand
50,000 fifty thousand
70,000 seventy thousand
20,000 twenty thousand
220,000 two hundred and twenty thousand
500,000 five hundred thousand

Exercise 2:

October 11, 1951
  • The eleventh of October, nineteen fifty-one
  • October the eleventh, nineteen fiftyone
73 Hay Street Seventy-three Hay Street
663 9905 (số điện thoại) Double six three, double nine o five.
14/6/83
  • The fourteen of June, nineteen eightythree
  • June the fourteen, nineteen eightythree

Exercise 3:

1,272 One thousand, two hundred and seventytwo
299. Two hundred ninety-nine
3,467,812 Three million, four hundred and sixtyseven thousand, eight hundred and twelve
87 Eighty-seven
30,000 Thirty thousand

>>> Mời các bạn xem tiếp Bài 13: Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here