Tienganhonline.net: Đã bao giờ bạn để ý rằng chúng ta thường nói ” a beautiful woman” và ” a handsome man” hơn là ” a beautiful man” và ” a handsome woman” chưa? Và có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta lại sử dụng tính từ “beautiful” cho phụ nữ và “handsome” cho đàn ông?

Trong tiếng Anh, một số cụm từ được kết hợp với nhau theo một trình tự hoặc một tổ hợp nhất định nào đó, tương tự như thành ngữ, chứ không thể kết hợp một cách tự do với tất cả các từ khác. Điều đó có thể được hiểu là một từ gốc phải được kết hợp với một số từ, ngữ nhất định nào đó để tạo nên cụm danh từ, cụm động từ hoặc cụm tính từ. Việc kết hợp từ như vậy được gọi là “Collocation” ( hay là việc kết hợp các từ).

 

Khi nói và viết tiếng Anh, việc kết hợp đúng các từ có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó đảm bảo tính chính xác của ngôn ngữ và giúp cho người học tiếng Anh sử dụng tiếng Anh giống như người bản xứ. Tuy nhiên trong khi học collocation, học viên thường gặp phải rất nhiều khó khăn vì sự khác biệt về collocation giữa hai ngôn ngữ quá lớn, và thay vì tìm hiểu cách sử dụng đúng, người học lại kết hợp các từ lại với nhau theo thói quen sử dụng từ trong tiếng mẹ đẻ của mình. Việc này không những dẫn đến việc kết hợp sai đơn thuần về nghĩa mà còn tạo nên thói quen xấu trong việc sử dụng tiếng Anh.

 

Để hiểu rõ hơn về collocation, chúng ta cùng đi xem xét một số ví dụ sau đây.

 

Chúng ta nói ” a high mountain”“a tall tree” chứ không nói “a tall moutain” ” a high tree” mặc dù tall và high có nghĩa tương đương nhau. Tương tự như vậy chúng ta nói “A man is tall” nhưng không nói “A man is high”. Trong khi đó ta nói ” A ceiling is high” chứ không nói “A ceiling is tall”.

 

Chúng ta nói ” We get old and tired” nhưng ” we go bald and grey”. ” We get sick” nhưng ” We fall ill” mặc dù sick và ill đều có nghĩa là ốm.

 

A big house”, ” A large house” “A great house” đều có nghĩa là một ngôi nhà lớn nhưng “A grreat man” không có nghĩa giống như “A big man” hoặc ” A large man”.

 

Bạn cũng có thể nói rằng ” I make a big/ great mistake” nhưng bạn không thể nói “I make a large mistake”

 

Vấn đề mà người học tiếng Anh mắc phải đó là chúng ta không có quy luật nào về việc kết hợp các từ trong tiếng Anh. Người nói tiếng anh bản xứ kết hợp đúng các từ một cách tự giác dựa trên kinh nghệm và môi trường sống. Người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai có xu hướng kết hợp từ theo thói quen, tuy nhiên thói quen này dẫn đến việc kết hợp sai các từ.

 

Có bao giờ bạn bạn kết hợp các từ chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác? Bạn có thể thử khả năng kết hợp các từ với các câu hỏi sau:

 

1. Sự khác biệt giữa “high window” và ” tall window”?

 

2. Chọn các tính từ phù hợp đi kèm với các từ sau:

– a strong/ powerful tea

– a strong/ powerful car

– a strong/ powerful computer

– a strong drug/ a powerful drug.

 

3. Chúng ta nói ” a strong tea” và ” a weak tea” vậy để tìm từ trái nghĩa với “strong cigarettes”, ” a strong wind” và ” a strong smell” thì bạn sẽ dùng tính từ nào?

 

4. Nếu một người nghiện thuốc là nặng, bạn sẽ dùng cụm từ nào trong các cụm từ sau đây:

– a big smoker

– a strong smoker

– a hard smoker

– a heavy smoker

– a furious smoker

 

5. Chúng ta nói ” I’m very tired” nhưng chúng ta không  nói “I’m very awake” hoặc ” I’m very asleep”, bạn sẽ diễn tả điều đó như thế nào?

 

6. Chúng ta có “sweat wine” vậy trái nghĩa với “sweat wine” có phải là “bitter wine” không?

 

Answers:

 

1. “a tall window”  is a window measures the long way from top to bottom

“a high window” is a window that is located a long way from the ground.

 

2. a strong tea, a powerful car, and powerful computer. a drug can be both strong and powerful.

 

3. mild cigarettes, a light wind and a faint smell.

 

4. a heavy smoker.

 

5. wide awake, sound asleep or fast asleep.

 

  6. dry wine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here