noi-gian
1, Women: scientifically proven to be right even when they’re wrong.
 
Phụ nữ được khoa học chứng minh là luôn đúng ngay cả khi họ sai.
 
2, Here’s all you have to know about men and women: women are crazy, men are stupid. And the main reason women are crazy is that men are stupid.
 
Tất cả những gì chúng ta biết về đàn ông và phụ nữ là: phụ nữ điên rồ, đàn ông ngốc nghếch. Và lý do phụ nữ phát điên là vì đàn ông ngốc nghếch.
 
3, When a woman says “What?”, it’s not because she didn’t hear you. She’s giving you a chance to change what you said.
 
Khi người phụ nữ nói “Cái gì”, không phải vì cô ấy không nghe rõ bạn nói gì. Cô ấy đang cho bạn cơ hội thay đổi điều vừa nói.
 
4, A woman gets the last word in every argument. Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
 
Phụ nữ là người nói cuối cùng trong mọi cuộc tranh cãi. Bất cứ điều gì người đàn ông nói sau đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc tranh cãi mới.
 
5, Women are like police, they can have all the evidence in the world but they still want a confession.
 
Phụ nữ chẳng khác gì cảnh sát, họ có mọi bằng chứng trên đời nhưng vẫn mong muốn một lời thú tội.
 
6, I am the boss in this house, my wife told me so.
 
Tôi là chủ của ngôi nhà, vợ tôi bảo vậy.
 
7, Women are like banks, they take every cent you got and give you very little interest.
 
Phụ nữ giống như các ngân hàng, họ cầm đi từng cent bạn có và trả lại một tí lãi suất.
————————-
Xem thêm những bài học tiếng anh thú vị nữa:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here