Tienganhonline.net: Bạn đã biết những câu tiếng Anh thường dùng khi đi siêu thị chưa? Chúng ta cùng học nhé!

Finding and asking for items – Tìm và hỏi đồ cần mua

 

 • could you tell me where the … is?      anh/chị có thể chỉ cho tôi … ở đâu không?

– milk     chỗ bày sữa

– bread counter quầy bánh mì

– meat section    quầy thịt

– frozen food section     quầy đông lạnh

 

 • are you being served?            đã có ai phục vụ anh/chị chưa?

 

 • I’d like …         tôi muốn mua …

– that piece of cheese     mẩu pho mát kia

– a slice of pizza            một miếng pizza

– six slices of ham          sáu miếng thịt jăm bông

– some olives      một ít quả ô liu

 

 • how much would you like?     anh/chị cần mua bao nhiêu?

– 300 grams       300g

– half a kilo        nửa cân

– two pounds      2 pao (1 pao xấp xỉ bằng 450g)

 

At the checkout – Tại quầy thanh toán

 

 • that’s £32.47   cái đó giá 32.47 bảng

 

 • could I have a carrier bag, please?   cho tôi xin một chiếc túi đựng hàng được không?

 

 • could I have another carrier bag, please?     cho tôi xin một chiếc túi đựng hàng nữa được không?

 

 • do you need any help packing?          anh/chị có cần giúp xếp đồ vào túi không?

 

 • do you have a loyalty card?   anh/chị có thẻ khách hàng lâu năm không?

 

Things you might see – Các dòng chữ bạn có thể gặp

 

 • Checkout         Quầy thanh toán

 

 • 8 items or less     8 món đồ hoặc ít hơn

 

 • Basket only     Dành riêng để rỏ đựng hàng

 

 • Cash only        Dành riêng cho thanh toán bằng tiền mặt

 

 • Best before end    Chất lượng đạt tốt nhất trước cuối tháng hoặc cuối năm nào đó

 

 • Use by Sử dụng trước ngày nào đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here