1, I wish that all your wishes are fulfilled this year… Happy new year

Chúc bạn một năm mới đạt được tất cả những ước mơ của mình… Chúc mừng năm mới

hinh-anh-chuc-mung-nam-moi-7

2, A new year, new start and way to go.Wish you successful and glorious

Chúc bạn thành công và hạnh phúc với sự lựa chọn trong năm mới 2016.

3,”In this New Year, I wish you achieve all your goals in life,
And get success at every step of life, enjoy a rocking year.”

Chúc mừng năm mới 2016, chúc bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống

4,Wishing You A Year Filled With Great oy Peace And Prosperity
Have A Wonderful Year Ahead Happy New Year!!!

Chúc bạn và gia đình năm mới đong đầy niềm vui, an lành hạnh phúc và thịnh vượng. Một năm rất tuyệt vời, Chúc mừng năm mới 2016

5,”Wish you a happy new year, May every good present day,

Becomes a treasure for a better tomorrow,
Happy New Year!”

Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, May mỗi ngày hiện tốt,
Trở thành một kho tàng cho một ngày mai tốt hơn,
Chúc mừng năm mới!”

6,”Forget the pains, sorrows, and sadness behind,
Let us welcome this New Year with big smile,

Hãy quên đi buồn đau, sợ hãi và hãy để lại lỗi buồn ở phía sau.
Chúng ta hãy cùng đón năm mới niềm vui lớn đang đón chờ.

7,”I Wish in this new year God gives You,

12 Month of Happiness,
52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy…and that’s all!”

Một năm đong đầy hạnh phúc
Mười hai tháng dài vui vẻ
52 Tuần hạnh phúc
365 ngày thành công
8760 giờ sức khỏe
52600 phút may mắn
3153600 giây thú vị … và đó là tất cả tôi muốn chúc bạn
8,Wish you Happy New Year!”

“Wish you receive god is greatest bliss, life is happiest moments,
And luck is greatest favors this year, Wish you Happy New Year!”

” Chúc các bạn năm mới hạnh phúc, cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất ,Và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay , Chúc các bạn năm mới hạnh phúc .

9,”Hope the New sun of the New Year and the new moon of the New Year,
Brings good fortune and great luck for you, Wish you Happy New Year!”

Hy vọng Mặt trời mới, mặt trăng mới trong năm mới 2016 sẽ mang lại những cơ hội tốt đẹp và những điều cực kỳ may mắn cho bạn. Chúc bạn năm mới 2016.

10,”I wish you scatter happiness all 365 days and get the same in return,

As well throughout this New Year, Wish you a Happy New Year!!

Chúc bạn trọn vẹn hạnh phúc cả năm cũng như trong suốt năm mới này. Chúc mừng năm mới 2016

11, “Beauty..
Freshness..
Dreams..
Truth..
Imagination..
Feeling..
Faith..
Trust..
This is beginning of a new year!
“Happy new year”

“Nét đẹp..
Tươi mát ..
Giấc mơ ..
Sự thật..
Sự tưởng tượng..
Cảm giác..
Tha thứ ..
Lòng tin..
Đây là khởi đầu của một năm mới!
“Chúc mừng năm mới”

12, Happy New Year to you!
May every great new day
Bring you sweet surprises
A happiness buffet. Happy New Year to you,
And when the new year’s done,
May the next year be even better,
Full of pleasure, joy and fun.

Chúc cậu năm mới vui vẻ!
May mỗi ngày mới tuyệt vời
Mang lại cho bạn những bất ngờ ngọt ngào
Một bữa tiệc buffet hạnh phúc. Chúc cậu năm mới vui vẻ,
Và khi đón năm mới,
Có thể năm sau được tốt hơn,
Đong đầy, nềm vui và thú vị.

13,A new year is like a blank book, the pen is in your hands,

It is your chance to write a beautiful story for yourself,
Happy New Year 2016.

Một năm mới giống như một quyển vở trắng, bút trong tay của bạn,

Đây là cơ hội của bạn để viết một câu chuyện đẹp cho chính mình,
Chúc mừng năm mới 2016

14,I wish U to have a 
Sweetest Sunday
Marvelous Monday
Tasty Tuesday
Wonderful Wednesday
Thankful Thursday,
Fridendly Friday,
Successful Saturday
Have a great year
Happy new year 2016

Tôi chúc bạn một năm mới
Chủ Nhật ngọt ngào nhất
Thứ hai kỳ diệu
Thứ ba ngon tuyệt
Thứ tư tuyệt vời
Cảm ơn Thứ năm,
Thân thiện Thứ sáu,
Thứ bảy thành công
Có một năm tuyệt vời
Chúc mừng năm mới 2016

15,When u r lonely,
I wish u Love!
When u r down,
I wish u Joy!
When u r troubled,
I wish u Peace!
When things seem empty,
I wish u Hope!
And I wish U Too..
Have A Happy New Year 2016 !!!

Khi bạn cô đơn
Tôi mong tình yêu tới bạn
Khi bạn vấp ngã
Tôi mong niềm vui về.
Khi bạn gặp trắc trở
Tôi chúc bạn bình an.
Khi mọi thứ dường như vô vọng
Tôi cầu mong hy vọng sẽ về
Và tôi cũng chúc bạn
Một năm mới vui vẻ 2016

16,My best wishes for you,

Great start for Jan,
Love for Feb,
peace for March,
No worries for April,
fun for May,
Joy for June to Nov,
happiness for Dec.
Have a lucky and wonderful 2016
“HAPPY NEW YEAR, 

Tuyệt vời bắt đầu cho tháng 1,
Tình yêu đối với tháng 2,
hòa bình cho tháng ba,
Không có lo lắng cho tháng tư,
niềm vui cho tháng năm,
Thú vị từ  tháng sáu-tháng mười một,
Hạnh phúc cho Tháng Mười Hai
2016 là năm của may mắn và tuyệt vời
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI”
17,H ours of happy times with friends and family,
A abundant time for relaxation,
P prosperity,
P plenty of love when you need it the most,
Y youthful excitement at life simple pleasures,
N nights of restful slumber (you know – don’t’ worry be happy),
E everything you need,
W wishing you love and light,
Y ears and years of good health,
E enjoyment and mirth,
A angels to watch over you,
R remembrances of a happy years!”
H là  hạnh phúc với bạn bè và gia đình,
A là thời gian thoái mái để thư giãn,
P  là thịnh vượng,
P là Có rất nhiều tình yêu khi bạn cần nó nhất,
Y là   cuộc sống luôn hạnh phúc từ những thú vui đơn giản,
N là giấc ngủ yên tĩnh (bạn biết không  – Lo lắng sẽ không có được hạnh phúc),
E là Bạn có tất cả những bạn cần
W là  bạn có tình yêu và trong sáng,
Y là và năm bạn có sức khỏe tốt,
E thích thú và sự vui vẻ,
Một thiên thần dõi theo bạn,
R nhớ lại của một năm hạnh phúc! “
 
18,”Hearty wishes..,
May almighty ponder upon u,
with his marvelous blessings,
give u Health, Wealth, Peace & Happiness,
Wishing u & family a prosperous new year!”

“Lời chúc đến từ trái tim..,
Cầu mong dấng toàn năng cho bạn đến
với phước lành kỳ diệu của mình,
cho bạn Sức khoẻ , Giàu có, Yên bình, Hạnh phúc  Health, Wealth, Peace & Happiness,
Chúc bạn & gia đình một năm mới thịnh vượng! ”

19,As I think about our friendship and how happy it has made me,
I want to wish you happiness in the year to come.
Happy New Year 2016.
Khi tôi nghĩ về tình bạn của chúng ta và  hạnh phúc những gì bạn đã làm cho tôi,
Tôi chúc bạn hạnh phúc trong năm tới.
Chúc mừng năm mới 2016.
 
20, I’m just wishing you & ur Family
Have a…
BLESSED  <3<3
PEACEFUL <3<3
HEALTHY
WEALTH
HAPPY
FUNNY
COLORFUL
SHINING
YEAR
Happy New Year 2016. :-p

Tôi cầu mong cho bạn và gia đình của bạn
Có một…
Phước Lành <3 <3
Yên bình <3 <3
Khoẻ mạnh
SỰ GIÀU CÓ
SUNG SƯỚNG
Tiếng Cười
NHIỀU MÀU SẮC
Chúc mừng năm mới 2016. :-p

21,”In everything there must be a season, a time to come and a time to go,
I pray that this New Year brings to you happiness and joy forever and ever.”
!! 

Trong tất cả mọi thứ phải có một mùa, một thời gian tới và một thời gian để đi,
Tôi cầu nguyện rằng năm mới này mang đến cho bạn hạnh phúc và niềm vui mãi mãi. ”

21,As the New Year approaches us with hopes new, here is wishing you,
And your family a wonderful year ahead,
Happy New Year.

Khi năm mới đến gần chúng Ta có những mong muốn trong năm mới. Tôi cầu mong cho ban,
Và gia đình bạn một năm tuyệt vời phía trước, Chúc mừng năm mới!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here