Tienganhonline.net: Bạn sẽ học cách trò chuyện về sức khoẻ với bạn bè để bày tỏ sự quan tâm – từ hỏi han về căn nguyên bệnh tình đến nhận xét về thần sắc, cũng như học những từ ngữ mô tả bệnh tật.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

      http://www.english07.com/english-GT/everyday-english/file/www.nhanxet.net/test_mp3/25.mp3

 

Part 1 – THE DIALOGUE (đối thoại)

Đây là cuộc đối thoại giữa một bác sĩ và một bệnh nhân.

ROSS: Morning, Mr Sinclair.

DOCTOR: Well, what’s wrong?

PATIENT: A bad cold, I think…

DOCTOR: Hmm. Got a bit of a cough?

PATIENT: Yes.

DOCTOR: Is your throat sore?

PATIENT: Yes.

DOCTOR: Let’s have a look at it. Hmm… say ‘ah’.

PATIENT: A-a-a-h.

DOCTOR: Have you taken anything for it?

PATIENT: Yes. Hot lemon drinks.

DOCTOR: Uh-huh. Let’s check your temperature. Hmm. Yes… how’s your head?

PATIENT: Well… I’ve got a bit of a headache.

DOCTOR: Hmm. Is your nose blocked?

PATIENT: Yes.

DOCTOR: Uh-huh. I see.

Part 2 – VOCABULARY (từ vựng)

a bad back

đau lưng

a bit of cold

cảm lạnh, cảm xoàng

a cough

ho

an earache

đau tai

a headache

nhức đầu

a pain in the stomach

đau bụng

a sore throat

đau họng

a stomach ache

đau bụng

a toothache

đau răng

uh-huh

(một lối cảm thán ngụ ý đúng vậy)

an Aspirin

viên thuốc cảm As-pi-rin

a hot lemon drink

cốc nước chanh nóng

the flu

cảm cúm

excuse me

xin lỗi

Have you taken anything for it?

Bạn đã uống thuốc gì chưa?

I feel a bit off colour

Tôi cảm thấy trong người hơi mệt.

Is your nose blocked?

Bạn bị ngạt mũi à?

It’ll probably clear up in a few days

Sau vài ngày bệnh có thể sẽ dứt.

Let’s check your temperature

Đo nhiệt độ

Not the best

Không được khỏe lắm

Say Ah

Hãy nói A… (khi bác sĩ khám họng).

Something for your throat

Thuốc trị đau họng

What’s wrong/the matter?

Làm sao thế, cái gì đã xảy ra thế?

You don’t look a hundred percent

Bạn trông không được khỏe lắm

You don’t look the best

Trông bạn không được khỏe

A pain in the neck

Sự quấy rầy, khó chịu, người hay gây

phiền hà (thành ngữ)

Part 3 – LESSON: talking about health (nói chuyện về sức khỏe)

1. Greetings and enquiries about health (các câu chào và hỏi thăm sức khỏe)

Khi chào nhau, chúng ta thường hỏi thăm sức khỏe của nhau. Thí dụ:

Hullo! How’re you?

Câu How’re you? vừa là câu chào, vừa là câu hỏi thăm sức khỏe. Câu đó đòi hỏi người nghe phải đáp lại. Sau đây là hai câu trả lời thông dụng nhất:

• Hullo, how’re you?

• How’re you?

• Fine!

• Not bad.

Khi trả lời câu hỏi thăm sức khỏe kiểu này, chúng ta thường không nói cụ thể hiện trạng sức khỏe của chúng ta, thế nhưng nếu các bạn thực sự không được khỏe, các bạn có thể nói:

How’re you? Not the best, actually.

2. Finding out what’s wrong (hỏi han về căn nguyên của bệnh tình)

Khi biết người khác không được khỏe, bạn có thể hỏi các câu hỏi sau:

LAWRIE: How’re you?

JUNE: Not the best, actually.

LAWRIE: Oh? What’s the matter?

JUNE: I’ve got a bit of a cold.

3. Commenting on someone’s health/appearance (nhận xét về sức khỏe hay thần

sắc của người khác)

Bình thường chúng ta chỉ nhận xét về thần sắc của người khác sau khi chúng ta biết là anh chị ấy không được khỏe. Để tỏ mối quan tâm của bạn tới người đó, các bạn có thể nói. Thí dụ:

LAWRIE:

• Mmm… you don’t look a hundred percent.
• Hullo, June. You don’t look the best. What’s wrong?

JUNE: I’ve got a bad back, I’m afraid.

LAWRIE: That’s too bad. Perhaps you should see the doctor?

4. Enquiring about a sick person (hỏi thăm người ốm)

Nếu như chúng ta biết là ai đó đang bị ốm, chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi thăm. Trong trường hợp đó chúng ta nói:

How’re you today? I’m feeling better.

How’re you getting on? I still feel a bit off colour.

Are you feeling better now? Yes, a bit.

5. Talking about our ailments (nói về ốm đau và bệnh tật)

Khi nói về ốm đau và bệnh tật, cách nói thông dụng nhất là I’ve got + tên bệnh. Thí dụ:

• I’ve got a headache

• I’ve got a sore throat

Khi đau răng hay đau tai chúng ta có thể nói bằng hai cách:

• I’ve got a toothache # I’ve got toothache.

• I’ve got an earache # I’ve got earache.

Thế nhưng với nhức đầu và đau bụng chúng ta chỉ nói:

• I’ve got a headache.

• I’ve got a stomach-ache.

The flu là chữ viết tắt của từ influenza. Nhưng từ influenza không bao giờ đi với quán từ.
Thí dụ:

• I’ve got influenza.

Nếu bạn bị cảm lạnh, nhưng không nặng bạn có thể nói I’ve got a bit of cold. Bởi vậy, đôi lúc cụm từ a bit được dùng để làm cho câu nói bớt nghiêm trọng. Thí dụ:

LAWRIE: You look awful! Are you OK?

JUNE: No, I’m not. I’m a bit off colour!

LAWRIE: What’s the matter?

JUNE: I’ve got a headache and an earache. And a sore throat and a bit of cough.

LAWRIE: You certainly are a bit off colour!

Từ sore thường dùng để mô tả sự đau, khó chịu ở bên ngoài, nhưng từ pain và ache dùng để mô tả sự đau đớn ở bên trong phủ tạng. Do đó câu a sore ear chỉ đề cập tới sự khó chịu ở bên ngoài tai còn câu earache chỉ sự khó chịu, đau đớn ở bên trong tai.

Kết thúc bài học.

>>> Mời bạn xem tiếp Bài 26: Ôn toàn bộ loạt 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here