Tienganhonline.net: Sau đây Tiếng anh 360 tổng hợp một số cách nói và viết tắt thông dụng trong tiếng Anh:

1. Trong văn nói

– gonna = is / am going to (do something)

“I’m gonna call him now” (Tôi sẽ gọi cho anh ta ngay)

– wanna = want to

“I wanna speak to you” (Tôi muốn nói chuyện với anh)

– gotta = has / have got to (or have got)

“I gotta go!” (Tôi phải đi rồi)

– innit = isn’t it

“It’s cold, innit?” (Trời có lạnh không?)

– ain’t = isn’t / haven’t / hasn’t

“He ain’t finished yet” (Anh ta vẫn chưa hoàn thành)

“I ain’t seen him today” (Hôm nay tôi chưa gặp anh ta)

– ya = you

“Do ya know what I mean?” (Bạn có hiểu ý tôi không vậy?)

– lemme = let me

“Lemme see … tomorrow’s a good time” (Để tôi xem nào…ngày mai đẹp đấy)

– whadd’ya = what do you …

“Whadd’ya mean, you don’t want to watch the game?” (Ý bạn là gì vậy, bạn không muốn xem phim à?)

– dunno = don’t / doesn’t know

“I dunno. Whadd’ya think?” (Tôi không biết. Bạn nghĩ gì vậy?)

 

2. Trong văn viết

· Numbers (số)

– 2 = to / two

– 4 = for / four

– 8 = ate

· Letters (chữ cái)

– U = you

– C = see

– B = be

– CU L8r = see you later (gặp lại bạn sau)

– msg = message (tin nhắn)

– pls = please (vui lòng, làm ơn)

cld = could

– gd = good

– vgd = very good (rất tốt)

– abt = about

– ths = this

– asap = as soon as possible (càng sớm càng tốt)

– tks = thanks

– txt = text

– LOL = lots of love / laugh out loud

– x = a kiss!

Trên đây chỉ là một số cách viết tắt đơn giản và phổ biến hiện nay. Chúc bạn sưu tập được nhiều cách nói và viết khác trong tiếng Anh!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here