Tienganhonline.net: Giả như bạn là một thợ cắt tóc. Bạn sẽ nói công việc của bạn với mọi người thế nào? Sau đây là những cách thông dụng:

1. I’m a hairdresser.

2. I’m in hairdressing.

3. I work as a hairdresser.

4. I’m a professional hairdresser.

5. I do a bit of hairdressing.

6. I’m in the hairdressing business.

7. I cut hair (for a living).

8. I work for a hairdresser’s.

9. My day job is hairdressing.

10. I earn my living as a hairdresser.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here